76x100_COLOR_ring_pci            124x100_COLOR_twinring_pci

TPE型号:ThermoflexTM    MB85xx

硬度:   Shore A85
项目:把手包胶 1*8穴 (PC底材)
特点:二次成型,产品较长,注塑容易冲歪已成型的产品;要求扭360度不变形,不折断, 容易熔化已成形的胶件
解决方法: 提高流动性,降低熔化温度,增强扭力
注塑成型温度C0:190 195 190 180