170x100_HH4560_120543_pc          178x100_HH4560_120607_pc

TPE型号:ThermoflexTM    ME50xx

硬度:   Shore A52
项目:音响外壳
特点:外表有光亚面,易有结合线,排汽不良,粘前模,脱模不顺,不能刮白
解决方法:开排汽槽,修改配方达到要求
注塑成型温度C0:200 200 200 180